Bibliotheca Culturae Scriptae

Bibliotheca Culturae Scriptae (Biblioteka Kultury Pisanej) to seria publikacji przygotowana w oparciu o artykuły pochodzące z czasopisma Universitas Gedanensis uzupełniane dodatkowymi materiałami. Każdy tom serii został zaplanowany jako oddzielna praca zbiorowa, wydawana pod redakcją Jana Grzanki i zaproszonego do współpracy eksperta z danej dziedziny.