Ostatni numer:
UG n.62

O piśmie

Półrocznik „Universitas Gedanensis” jest recenzowanym czasopismem naukowym, w którym ukazują się artykuły naukowe, recenzje książek i publikacji poświęconych szeroko rozumianej filozofii i teologii. Czasopismo zostało założone w 1989 roku przez ks. Zdzisława Kropidłowskiego, będąc początkowo pismem naukowym Gdańskiego Instytutu Teologicznego. Obecnie wydawcą jest Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne z siedzibą w Gdańsku.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat na łamach pisma publikowano teksty dotyczące filozofii, teologii, nauk społecznych i historii. Liczne artykuły były związane bezpośrednio lub pośrednio z tematyką gdańską i pomorską. W „Universitas Gedanensis” swoje prace publikowali m. in. z filozofii: ks. prof. Kazimierz Kloskowski, prof. Adam Synowiecki, prof. Mieczysław Gogacz, prof. Kazimierza Kalka, ks. prof. Marian Kurdziałek, prof. Feliks Krause, z teologii: bp prof. Jan Bernard Szlaga, ks. prof. Marian Rusecki i ks. prof. Krzysztof Góźdź, ks. prof. Janusz Balicki, z nauk społecznych: ks. prof. Janusz Mariański, prof. Marian Latoszek, prof. Aurelia Polańska, ks. prof. Jan Perszon, z historii Gdańska, Pomorza i Kościoła: prof. Andrzej Groth, ks. prof. Zdzisław Kropidłowski, prof. Marian Mroczko, prof. Władysław Odyniec, prof. Edwin Rozenkranz i prof. Władysław Zajewski, prof. Janusz Jasiński, prof. Maria Willaume, ks. prof. Anzelm Weiss, ks. Stanisław Wilk, prof. Mieczysław Markowski, prof. Andrzej Żurawski vel Grajewski, prof. Marian Kallas, prof. Stanisław Salmonowicz.

W publikacjach poruszano ważne tematy, które weszły do obiegu badań naukowych lub zostały na nowo okryte: z filozofii było to przypomnienie postaci i dorobku św. Alberta Wielkiego, w ramach nauk społecznych prezentowano badania nad religijnością młodzieży po odzyskaniu niepodległości i wprowadzeniu nauki religii do szkół, nad religijnością stoczniowców i młodych małżeństw Trójmiasta. Z historii podjęto temat konfederacji barskiej, jako pierwszego powstania niepodległościowego, zwrócono uwagę na dawne życie społeczne w Gdańsku, a szczególnie w czasie okupacji hitlerowskiej na Pomorzu oraz zajmowano się ciągle mało zbadanymi dziejami Kościoła na Pomorzu i w Gdańsku. Od tomu 40 ważne miejsce zajmowała historia książki, bibliotek i współczesna tematyka bibliologiczna.

Do 2017 roku w skład Komitetu Redakcyjnego wchodzili m.in.: prof. Adam Synowiecki, ks. prof. Kazimierz Kloskowski, ks. prof. Gabriel Witaszek, prof. Janusz Jasiński, prof. Feliks Krause, ks. prof. Janusz Mariański, prof. Marian Pawlak, prof. Anna Peck, prof. Aurelia Polańska, prof. Władysław Zajewski, dr Dariusz Spychała, dr Katarzyna Wodniak.

W 2018 roku czasopismu „Universitas Gedanensis” nadano nową formułę – nastąpiła zmiana Kolegium Redakcyjnego oraz powołanie nowej Rady Naukowej. W związku z tym półrocznik aktualnie rozwija się w kierunku pisma interdyscyplinarnego, wypełniając „lukę” w pomorskim czasopiśmiennictwie, poprzez łączenie rozproszonego dorobku nauk humanistycznych z uniwersalistycznym dyskursem filozoficzno-teologicznym. Publikanie artykuły podejmują problematykę filozoficzno-teologiczną w szczególności taką, która jest rozwijana w powiązaniu z osiągnięciami lub z perspektywy innych dyscyplin uniwersyteckich. W ten sposób pismo odwołuje się do dawnego, tradycyjnego rozumienia Universitas – jako wspólnoty wartości umożliwiających swobodną wymianę myśli i idei, celem której jest zrozumienie rzeczywistości.